Disclaimer

Algemeen
Robeo Casings B.V., hierna te noemen Robeo B.V.,
verleent u hierbij toegang tot robeo.nl en nodigt u uit
het aangebodene te kopen. Robeo B.V. behoudt zich daarbij
het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u
mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Robeo B.V. spant zich in om de inhoud van robeo.nl
zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten
op robeo.nl geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst
claimen met Robeo B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze
materialen liggen bij Robeo B.V. en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen
is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robeo B.V.,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht),
tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Info

Nieuws_

_

Blijf op de hoogte_

Re-tyred Email Google Maps Facebook Twitter